06-46234886 info@gezondheidop1.nl

 

Gezondheidop1

Is een coachbureau gespecialiseerd in ADD, ADHD en Hooggevoeligheid. De focus ligt op vraagstukken rondom het verbeteren van iemands kansen en mogelijkheden, gerelateerd aan ontwikkel-, loopbaan-, vitaliteit- en/of re-integratie vraagstukken van medewerkers en managers.

De aanpak dringt snel door tot de kern en motiveert tot het zetten van grote stappen in verbetering en ontwikkeling. We leren mensen te kijken naar hun eigen gebruikswaanwijzing om dingen wel voor elkaar te krijgen die ze graag willen en los te laten wat niet voor ze werkt.

In de coaching, workshops en trainingen gebruiken we een mix van krachtige methodieken waaronder NLP, Systemisch Werk, Neuropsychologie, Body & Mind verbinding, emotie regulatie, het helen van (ontwikkelings) trauma, werken met het zenuwstelsel en energiewerk. 

Waarbij het holistische totaalpakket zorgt voor diepgaand inzicht, verheldering van eigen mogelijkheden en een praktische aanpak om op het werk in gedrag, communicatie, functioneren, samenwerken, vitaliteit, emoties en denkwijzen te groeien.

Ook werk ik regelmatig met Human Design om de blauwdruk van de betreffende persoon te achterhalen, zonder alle conditioneringen, programmeringen en eventuele traumastukken die over deze blauwdruk heen zijn komen te liggen.

Gezondheidop1 biedt begeleiding op het snijvlak van werk en AD(H)D en/of Hooggevoeligheid. De kennis van de arbeidsmarkt gecombineerd met expertise op het gebied van AD(H)D en Hooggevoeligheid resulteert in een snelle, duurzame en unieke aanpak. Gezondheidop1 gaat in haar begeleiding primair oplossingsgericht te werk. Wij leren mensen op een andere manier te kijken naar zichzelf, naar werk en naar collega’s. Hierdoor breken wij door vaste en ingesleten patronen heen met als resultaat vaak verrassende nieuwe inzichten, oplossingen en veranderingen. Hierbij bieden we een resultaatgerichte aanpak.

 

In de visie van Gezondheidop1 is er bij AD(H)D sprake van veel meer dan enkel een diagnostiek. AD(H)D en de daaruit voortkomende problematiek heeft doorgaans een enorme impact op iemands leven en er is vaak sprake van ‘gevolgschade’. Met dat laatste bedoelen we dat door de problematiek van AD(H)D en/of Hooggevoeligheid veel andere problemen ontstaan kunnen zijn. Denk aan gevoelens van onbegrip, gemis aan acceptatie door de omgeving en gebrek aan zelfvertrouwen. Deze ‘gevolgschade’ heeft gevolgen in het privéleven, maar ook op de werkvloer. Vaak is het minderen van deze gevoelens al een grote stap die functioneren veel makkelijker kan maken. Om die reden richt onze aanpak zich niet op het ‘inkapselen’ van symptomen middels de stereotype gedachte van rust en regelmaat. We kijken veel meer naar wat het individu nodig heeft om weer in balans en bij zijn/haar kwaliteiten te komen.

info@gezondheidop1.nl

06-46234886

Linkedin

Alberdingk  Thijmlaan 61, 2106 EJ Heemstede

Route naar locatie

Gezondheidop1 | Alberdingk Thijmlaan 61 | 2106 EJ Heemstede | info@gezondheidop1.nl | 06-46234886